User Tools

Site Tools


volumecontrol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
volumecontrol [2016/02/28 15:32]
dominik
volumecontrol [2016/03/10 21:21] (current)
dominik [Wyniki]
Line 8: Line 8:
  
 Tłumienie w funkcji pozycji ślizgacza opisuje równanie: $f(w) = \frac{R_b w}{R_b - R_p w^{2} + R_p w}$. Gdzie $R_b$ to rezystancja bocznika, a $R_p$ rezystancja potencjometru. **w** to pozycja ślizgacza i 0 oznacza położenie maksymalnie w lewo, a 1 maksymalnie w prawo. Tłumienie w funkcji pozycji ślizgacza opisuje równanie: $f(w) = \frac{R_b w}{R_b - R_p w^{2} + R_p w}$. Gdzie $R_b$ to rezystancja bocznika, a $R_p$ rezystancja potencjometru. **w** to pozycja ślizgacza i 0 oznacza położenie maksymalnie w lewo, a 1 maksymalnie w prawo.
 +
 +Wykres poniżej prezentuje tłumienie z różnymi wartościami $R_b$.
  
 {{ ::​volumecontrol.png |Tłumienie w funkcji pozycji ślizgacza dla różnych testowanych wartości bocznika}} {{ ::​volumecontrol.png |Tłumienie w funkcji pozycji ślizgacza dla różnych testowanych wartości bocznika}}
volumecontrol.txt · Last modified: 2016/03/10 21:21 by dominik