User Tools

Site Tools


tranzystor_ssmodel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tranzystor_ssmodel [2016/01/01 20:26]
dominik
tranzystor_ssmodel [2016/02/03 18:29] (current)
dominik
Line 7: Line 7:
  
 Gdzie VA to napięcie Earliego (od 15 do 150 V, mniejsze dla mniejszych tranzystorów),​ a V_T to napięcie zależne od temp. które przy 300 K wynosi 26 mV. Gdzie VA to napięcie Earliego (od 15 do 150 V, mniejsze dla mniejszych tranzystorów),​ a V_T to napięcie zależne od temp. które przy 300 K wynosi 26 mV.
 +
 +Jeżeli datasheet podaje parametry hybrydowe to $ro = h_{oe}$ i mając dany prąd Ic można dowiedzieć się VA danego tranzystora.
tranzystor_ssmodel.txt · Last modified: 2016/02/03 18:29 by dominik