User Tools

Site Tools


tranzystor_ssmodel

[model hybrydowy-pi tranzystora bipolarnego]

Za angielską wikipedią: https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid-pi_model

  • $gm = \frac{I_c}{V_T}$
  • $r_{\pi} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{\beta}{gm}$
  • $ro = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C} \approx \frac{V_A}{I_C}$

Gdzie VA to napięcie Earliego (od 15 do 150 V, mniejsze dla mniejszych tranzystorów), a V_T to napięcie zależne od temp. które przy 300 K wynosi 26 mV.

Jeżeli datasheet podaje parametry hybrydowe to $ro = h_{oe}$ i mając dany prąd Ic można dowiedzieć się VA danego tranzystora.

tranzystor_ssmodel.txt · Last modified: 2016/02/03 18:29 by dominik