User Tools

Site Tools


tetris

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tetris [2016/07/13 16:06]
dmz
tetris [2016/07/13 16:06] (current)
dmz
Line 1: Line 1:
 ====== Tetris ====== ====== Tetris ======
  
-W ramach nauki C i SDL mój pierwszy projekt to był tetris, który teraz odnalazłem w odmętach dysku. Nie jestem nawet pewien czy to ostateczna jego wersja. Zabawne jest że jako system kontroli wersji jest tam CSV :D.+W ramach nauki SDL mój pierwszy projekt ​(2009 r.) to był tetris, który teraz odnalazłem w odmętach dysku. Nie jestem nawet pewien czy to ostateczna jego wersja. Zabawne jest że jako system kontroli wersji jest tam CSV :D.
  
 Sprawdziłem to dzisiaj i nawet się kompiluje i działa. Jak widać na screenie niżej, nie umiałem sobie wówczas poradzić ze zrobieniem ładnego gradientu. :-) Sprawdziłem to dzisiaj i nawet się kompiluje i działa. Jak widać na screenie niżej, nie umiałem sobie wówczas poradzić ze zrobieniem ładnego gradientu. :-)
tetris.txt · Last modified: 2016/07/13 16:06 by dmz