User Tools

Site Tools


spice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

spice [2015/11/23 20:25]
dominik created
spice [2015/11/23 21:01] (current)
dominik
Line 18: Line 18:
 .end .end
 </​code>​ </​code>​
 +
 +Powyższy kod działa dla sesji interaktywnej ngspice, uruchamianej przez ''​ngspice plik.cir'',​ w trybie batch plot nie działa tak samo, i jest niemal bezużyteczny,​ lepiej używać ''​print tran v(2,​0)''​.
 +
 +Tryb batch uzyskuje się przez:
 +<​code>​ngspice -b plik.cir</​code>​
 +
 +Do informacji o prądach można użyć niezależnych źródeł zasilania,​ np ''​print tran i(V1)'',​ gdzie V1 to nazwa źródła - można dodawać źródła 0V w razie potrzeby.
 +
 +Inna metoda otrzymywania informacji o prądach to zapis wewnętrznych zmiennych elementu przez .save, np ''​.save @C1[i]'',​ a potem ''​print tran @C1[i]''​. ​
spice.txt · Last modified: 2015/11/23 21:01 by dominik