User Tools

Site Tools


spice

Przykład netlisty dla ngspice, która narysuje funkcję ładowania kondensatora u(t).

Ladowanie kondensatora przez rezystor
 
V1 1  0    DC 5V
R1 1  2    1k 
C1 2  0    1u ic=0V
 
* ic oznacza initial conditions
 
.control
tran 30us 6ms uic
* uic oznacza use initial conditions - WAŻNE!
plot v(2)
.endc
 
.end

Powyższy kod działa dla sesji interaktywnej ngspice, uruchamianej przez ngspice plik.cir, w trybie batch plot nie działa tak samo, i jest niemal bezużyteczny, lepiej używać print tran v(2,0).

Tryb batch uzyskuje się przez:

ngspice -b plik.cir

Do informacji o prądach można użyć niezależnych źródeł zasilania, np print tran i(V1), gdzie V1 to nazwa źródła - można dodawać źródła 0V w razie potrzeby.

Inna metoda otrzymywania informacji o prądach to zapis wewnętrznych zmiennych elementu przez .save, np .save @C1[i], a potem print tran @C1[i].

spice.txt · Last modified: 2015/11/23 21:01 by dominik