User Tools

Site Tools


rs232

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rs232 [2015/08/31 20:43]
dominik
rs232 [2015/09/01 14:22] (current)
dominik
Line 4: Line 4:
 Mój tani konwerter USB/RS232 (w dmesg jako pl2303) nie posiada lini RST i DTR. Natomiast na prawdziwym porcie COM, sterując za pomocą [[http://​pyserial.sourceforge.net|pyserial]] poziomy zmieniają się z -10 V do +10V na obu tych liniach. Wartości True w metodach setRTS() i setDTR() dają 10 V, a False dają - 10 V. Mój tani konwerter USB/RS232 (w dmesg jako pl2303) nie posiada lini RST i DTR. Natomiast na prawdziwym porcie COM, sterując za pomocą [[http://​pyserial.sourceforge.net|pyserial]] poziomy zmieniają się z -10 V do +10V na obu tych liniach. Wartości True w metodach setRTS() i setDTR() dają 10 V, a False dają - 10 V.
  
-Mój kabel, mający z obu stron żeński wtyk RS232, ma tak że DTR z jednej strony jest połączone z DCD, z RST i CTS pewnie ​jest podobnie+Mój kabel, mający z obu stron żeński wtyk RS232, ma tak że DTR z jednej strony jest połączone z DCD (to sprawdziłem) czyli najprawdopodobniej ​jest to kabel typu [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Null_modem|null modem]]. Do podłączenia programatora do komputera się nie nada, do tego musi być kabel 1:1.
  
  
rs232.txt · Last modified: 2015/09/01 14:22 by dominik