User Tools

Site Tools


python:start

Python scripts

  1. pcmsoundgen - simple PCM tone generator
  2. bomgen - skrypt tworzący tekstowy plik BOM (bill of materials) z xml'a w KiCAD-zie
  3. pomiar mocy z danych z oscyloskopu - skrypt który wykorzystywałem do obliczenia mocy na podstawie danych z oscyloskopu (pliku csv)
  4. gtkgui - sprawdzałem jak działa python z gtk3
python/start.txt · Last modified: 2016/12/11 11:07 by dmz