User Tools

Site Tools


pomiary

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pomiary [2016/03/14 23:22]
dominik
pomiary [2016/03/15 12:14] (current)
dominik
Line 1: Line 1:
-=== Pomiar indukcyjności ​=== +  * [[pomiar_indukcyjnosci|Pomiar indukcyjności]] 
-Wykorzystując oscyloskop i generator funkcyjny, szukam częstotliwości dla której amplituda sygnału na cewce spadnie do 0.5 amplitudy nieobciążonego generatora a następnie indukcyjność obliczam ze wzoru $L = \frac{4.57}{f}$,​ gdzie f jest w Hz a L w H. +  * [[pomiar_rezystancji_termicznej_blachy|Pomiar rezystancji termicznej blachy]] 
-Źródło: http://​www.dos4ever.com/​inductor/​inductor.html +  ​* [[http://​info.ee.surrey.ac.uk/​Workshop/​advice/​coils/​BHCkt/​index.html|Układ pomiaru pętli histerezy rdzenia toroidalnego]]
- +
-**[[pomiar_rezystancji_termicznej_blachy|Pomiar rezystancji termicznej blachy]]*+
- +
-[[http://​info.ee.surrey.ac.uk/​Workshop/​advice/​coils/​BHCkt/​index.html|Układ pomiaru pętli histerezy rdzenia toroidalnego]]+
pomiary.txt · Last modified: 2016/03/15 12:14 by dominik