User Tools

Site Tools


pomiar_rezystancji_termicznej_blachy

Pomiar rezystancji termicznej blachy

Do budowy obudowy wzmacniacza zdecydowałem się użyć blachy aluminiowej. Wtedy mogła by pełnić funkcję zarówno obudowy jak i radiatora dla tranzystorów mocy. Potrzebowałem jeszcze zmierzyć rezystancję termiczną boku obudowy na którym miały być zamontowane tranzystory.

Uzyskany wynik to trochę ponad 2 K/W co jest bardzo dobrym rezultatem, jednak przy pomiarach obie części blachy były otoczone temperaturą otoczenia, a w zamkniętej obudowie tak nie będzie, ale z drugiej strony powierzchnia oddawania ciepła się zwiększy bo bok na którym będą tranzystory będzie przez aluminiowe kątowniki przykręcony do spodu i góry obudowy.

Układ pomiarowy

[Schemat układu pomiarowego]

Na zdjęciu poniżej widać jak przygotowana była blacha i mosfety (IRF530) wykorzystywane do jej grzania. Temperatura była mierzona multimetrem z termoparą. Termopara została przykręcona do blachy śrubką widoczną przy dwóch tranzystorach po lewej stronie.

[Zdjęcie mierzonej blachy]

Pomiary

Wymiary blachy: 250x100x1 mm.

Moc [W] Temperatura [C]
0 20
1,6 22
6,4 34
12,8 49
18,9 61
25,1 73
31,5 84
35,9 91

[wykres temperatury w funkcji mocy dla blachy 250x100x1 mm]

pomiar_rezystancji_termicznej_blachy.txt · Last modified: 2016/01/10 13:04 by dominik