User Tools

Site Tools


pomiar_indukcyjnosci

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pomiar_indukcyjnosci [2016/03/15 13:40]
dominik
pomiar_indukcyjnosci [2016/03/15 13:43] (current)
dominik
Line 1: Line 1:
 ====== Pomiar indukcyjności z wykorzystaniem oscyloskopu i generatora funkcyjnego ====== ====== Pomiar indukcyjności z wykorzystaniem oscyloskopu i generatora funkcyjnego ======
  
-Wykorzystując oscyloskop i generator funkcyjny, szukamy częstotliwości dla której amplituda sygnału na cewce spadnie do połowy amplitudy nieobciążonego generatora, a następnie indukcyjność obliczam ze wzoru $L = \frac{4.59}{f}$,​ gdzie f jest w Hz a L w H.+Wykorzystując oscyloskop i generator funkcyjny, szukamy częstotliwości dla której amplituda sygnału na cewce spadnie do połowy amplitudy nieobciążonego generatora, a następnie indukcyjność obliczam ze wzoru $L = \frac{4.59}{f}$,​ gdzie f jest w Hz a L w H. Ten wzór jest poprawny tylko dla cewek o znikomej rezystancji,​ dla cewek o znacznej rezystancji wzór jest w linku na dole strony.
  
 {{ ::​indukcyjnosc_generator.png?​ |}} {{ ::​indukcyjnosc_generator.png?​ |}}
pomiar_indukcyjnosci.txt · Last modified: 2016/03/15 13:43 by dominik