User Tools

Site Tools


minutnik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
minutnik [2015/11/22 12:54]
dominik [Kod źródłowy]
minutnik [2015/11/22 13:06] (current)
dominik [Kod źródłowy]
Line 22: Line 22:
  
   * Najnowsza wersja zawsze jest w ~/​projekty/​minutnik.git   * Najnowsza wersja zawsze jest w ~/​projekty/​minutnik.git
-  * {{:​minutnik.zip|Wersja z 2015-11-10}}+  * {{:​minutnik.zip|Wersja z 2015-11-10}} ​Komentarze w kodzie są po ang. bo kiedy zaczynałem pisać kod, myślałem że ten opis też napisze po ang, ale potem o tym zapomniałem...
   * {{::​minutnik_kicad.zip|Projekt w kicad}}   * {{::​minutnik_kicad.zip|Projekt w kicad}}
  
minutnik.txt · Last modified: 2015/11/22 13:06 by dominik