User Tools

Site Tools


jdmprog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jdmprog [2015/09/05 22:47]
dominik
jdmprog [2015/09/06 10:09] (current)
dominik
Line 38: Line 38:
  
 Stan wysoki na TxD, czyli około 15 V względem Vss, polaryzuje złącze baza-kolektor w kierunku przewodzenia i włącza tranzystor, który pracuje chyba w odwrotnym rejonie aktywnym. Po co to tak jest zrobione do końca nie rozumiem, być może tranzystor pracujący w ten sposób ma większy zakres napięcia baza-kolektor przy jakim będzie przewodził?​ Stan wysoki na TxD, czyli około 15 V względem Vss, polaryzuje złącze baza-kolektor w kierunku przewodzenia i włącza tranzystor, który pracuje chyba w odwrotnym rejonie aktywnym. Po co to tak jest zrobione do końca nie rozumiem, być może tranzystor pracujący w ten sposób ma większy zakres napięcia baza-kolektor przy jakim będzie przewodził?​
 +
 +Przy właczeniu stanu wysokiego kondensator C2 ładuje się do wartości Vdd / GND + 8.2.
 +
 +== Zegar i napięcie Vss ==
 +
 +RTS odpowiada za przebieg zegarowy dla MCU, czyli musi się zmieniać ze stanu wysokiego na niski. W stanie wysokim, przewodzi dioda D4 i napięcie RTS wynosi Vdd / GND + 0.6 V.
 +
 +Kiedy RTS jest w stanie niskim, to Vdd / GND ma większy potenciał i prąd płynie przez szeregowe połączenie diod D2 i D3. Dioda D2 ma spadek 5.1 V i o taką wartość napięcia Vss znajduje się poniżej Vdd / GND. Wartość napięcia RST wynosić będzie -0.6 V względem Vss. Kondensator C3 jest równolegle połączony z diodą D2 i ładuje się do napięcia diody D2, a służy jako stabilizacja Vss.
  
  
  
jdmprog.txt · Last modified: 2015/09/06 10:09 by dominik