User Tools

Site Tools


i2c

Table of Contents

Jak to rozumiem

Master(y) komunikują się ze slaveami poprzez dwie linie SDA i SCL, które z obu stron są wejściami / wyjściami z otwartym drenem. Nazwy SDA i SCL zapewne pochodzą od Signal DAta i Signal CLock. Obie linie trzeba podciągnąć do zasilania.

Magistrala jest zajęta po stanie startu, a zwalniana po stanie stopu. Oba stany startu i stopu są generowane przez mastera.

jak robiłem i2c na raspberry

Bitbang

Robiłem komunikację z pic16f716 do kontrolera LCD PCF8576, ten pic nie miał sprzętowego i2c i trzeba było napisać obsługę samemu. Ważne rzeczy o których należy pamiętać:

  1. Bity są wysyłane w kolejności od najbardziej znaczącego do najmniej.
  2. Adres urządzenia jest 7 bitowy ale trzeba go przesunąć o 1 bit w lewo i na LSB bajtu znajduje się bit kierunku “rozmowy”.

Materiały

i2c.txt · Last modified: 2016/05/17 16:53 by dominik