User Tools

Site Tools


game:source

Instrukcja jak skompilować program na Windows XP

Pierwsze co, to instalacja mingw. Opiszę instalację z użyciem mingw-get.

Pobieramy najnowszą wersję mingw-get-inst z http://sourceforge.net/projects/mingw/files/Installer/mingw-get-inst/. Po pobraniu i odpaleniu programu instalacyjnego klikamy next aż do miejsca wyboru “katalogu repozytoriów”. Ja wybrałem żeby pobrać najnowsze.

Potem wybór katalogu gdzie ma być instalowany mingw. Ważna jest jedna rzecz, aby w całej ścieżce nie było żadnych spacji. Ja instalowałem w domyślne miejsce czyli C:\MinGW.

Do zainstalowania wybieramy kompilator C i C++ oraz MSYS.

Teraz trzeba czekać aż wszystko się pobierze i zainstaluje. Jak już wsztko się zainstalowało dobrze jest się zaznajomić z narzędziem mingw-get.

Pokrótce - odpalamy MinGw Shell (powinieneś mieć skrót w pasku start). Wpisujem mingw-get –help, ta komenda wyświetli pomoc co do tego jak z niego korzystać.

Instalacja Gita

Na Windowsie będziemy korzystać z msysgit. Pobieramy najnowszy instalator z: http://code.google.com/p/msysgit/downloads/list?q=full+installer+official+git i po pobraniu “puszczamy go w ruch”.

Instalacja nie wygląda strasznie, mamy w niej opcje integracji z explorerem Windows, ja z niej zrezygnowałem.

Przy wyborze dostosowania zmiennej PATH wybieramy “Run Git from the Windows Command Prompt”:

Następnym krokiem instalacji jest wybór konwersji znaków nowej linii w kodzie. Ja wybrałem ostatnią opcję, ponieważ mingw kończy linie jednym znakiem LF. Jeżeli Twój edytor ma problem z takimi liniami spróbuj z opcją pierwszą (konwersja w obie strony).

Po wszystkim Git jest zainstalowany. Dodam że ja instalowałem go zwyczajnie do Program Files.

Kompilacja

Wracamy do świata mingw - odpalamy msys shell. Zanim zabierzemy się za kompilację wpierw do mingw musimy doinstalować kilka programów.

mingw-get install msys-wget
mingw-get install msys-unzip

Teraz czas na źródła, wydajemy polecenia:

cd /c
git clone http://dmz.edu.pl/game.git

Po tym powinniśmy mieć źródła programu na dysku C: w katalogu game.

Teraz pora na właściwą kompilację, przechodzimy do naszego katalogu ze źródłami (cd /c/game) i wykonujemy poniższy zestaw komend, który powinien pobrać i zbudować potrzebne zależności:

make zlib
make sdl
make freetype
make freefont

Jeżeli budowa wszystkich powyższych zależności zakończyła się sukcesem można przejść do budowy samego programu (tutaj jeszcze automatycznie zbuduje się Lua i physfs):

make

I gotowe, możesz teraz hakować kod i testować swoje zmiany. Do testowania możesz używać komendy make run, a jeżeli jest jakiś problem przy uruchamianiu game.exe, skopiuj pliki .dll z katalogu local/bin do src/.

Dominik 2013/04/28 10:45

game/source.txt · Last modified: 2016/07/13 15:36 by dmz