User Tools

Site Tools


game:opengl

Macierze opengl'a

W opengl'u są trzy podstawowe macierze Model, View i Projection. Model odpowiada za przekształcenia obiektu (translacje, rotacje i skalowanie), view odpowiada za kamerę a projection (chyba) za perspektywę. W linku poniżej jest dokładny opis.

macierze projection view i model

Przepisy

Żeby przenieść i obrócić obiekt wokół jego środka wpierw mnożę wierzchołek przez macierz translacji, a dopiero potem przez macierz rotacji.

game/opengl.txt · Last modified: 2016/10/30 07:28 by dmz