User Tools

Site Tools


game:loader

Gdzie są pliki

  1. Obok pliku wykonywalnego ma się znajdować folder data/
  2. Program może ładować tylko pliki będące wewnątrz katalogu data
  3. pliki mogą być spakowane w archiwum zip

Jak są wczytywane

  1. Zakładamy że chcemy załadować plik data/scripts/map1.lua.
  2. Ścieżka do niego powinna być podawana bez początkowego katalogu data/.
  3. Jeżeli taki plik istnieje, to jest on ładowany.
  4. Jeżeli nie jest szukany w archiwach .zip znajdujących się bezpośrednio w data/. W zipie musi się znajdować pod ścieżką scripts/map1.lua.
  5. Jeżeli znajduje się w wielu zipach, to jest ładowany z ostatniego zipa, a te są sortowane alfabetycznie.
game/loader.txt · Last modified: 2016/07/13 15:42 by dmz