User Tools

Site Tools


game:assets

Zasoby

Zasoby takie jak jednostka, akcja, polygon czy animacja są zarządzane w pliku asset.c. Przy ładowaniu mapy są alokowane duże tablice wcześniej wymienionych obiektów, a potem z tych tablic w miare potrzeby są pobierane obiekty.

Polygon, animacja i akcja muszą być wczytane raz podczas ładowania mapy i nie mogą być dodane w czasie trwania gdy. Powodem jest zgodność indeksów tablicy między serwerem i klientem, gdy pozwolę na dodawanie obiektów tego typu indeksy się rozejdą!

Pewnym problemem jest informacja że dana jednostka na serwerze ma swój odpowiednik u klienta, jednym z rozwiązaniań jest trzymanie tablicy wskaźników na jednostki i dbanie o synchronizację tej tablicy między klientem a serwerem. Takie rozwiązanie może pociągnąć za sobą pominięcie listy jednostek na serwerze na rzecz tablicy, a lista byłaby tylko używana na kliencie (bo jest potrzebna kolejność do wyświetlania).

game/assets.txt · Last modified: 2016/07/13 15:44 by dmz