User Tools

Site Tools


cieplo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cieplo [2015/12/28 21:43]
dominik [Obliczanie radiatora]
cieplo [2015/12/28 21:46] (current)
dominik [Obliczanie radiatora]
Line 11: Line 11:
 Dla tranzystorów w obudowach których nie montuje się do radiatorów (np. TO-92) w notach podawana jest rezystancja termiczna złącze otoczenie $R_{\Theta JA}$. Wtedy obliczanie temp. złącza jest według wzoru poniżej. Dla tranzystorów w obudowach których nie montuje się do radiatorów (np. TO-92) w notach podawana jest rezystancja termiczna złącze otoczenie $R_{\Theta JA}$. Wtedy obliczanie temp. złącza jest według wzoru poniżej.
  
-$$ T_j = T_a + R_{\Theta JA} \times P \qquad [W] $$+$$ T_j = T_a + R_{\Theta JA} \times P \qquad [K] $$
 ====== Źródła ====== ====== Źródła ======
   * [1] HH s331   * [1] HH s331
cieplo.txt · Last modified: 2015/12/28 21:46 by dominik