User Tools

Site Tools


cieplo

Obliczanie radiatora

Mając dany tranzystor najważniejszy parametr to maksymalna temperatura złącza Tj, której nie można przekroczyć. Dobrym założeniem jest dobranie takiego radiatora żeby temperatura złącza była o 50K mniejsza niż maksymalna wartość [1].

Następnym parametrem tranzystora jaki trzeba znać to rezystancja termiczna pomiędzy złączem a obudową $R_{\Theta JC}$. Parametr charakteryzujący radiator to $R_{\Theta SA}$ oznacza rezystancję termiczną między radiatorem a otoczeniem. Pomiędzy radiator a obudowę tranzystora wchodzi jeszcze rezystancja termiczna podkładki oraz rezystancja pomiędzy obudową a radiatorem (można przyjąć 0.5 K/W [2]). Mając to wszystko można skorzystać ze wzoru:

$$ T_j = T_a + (R_{\Theta JC} + R_{\Theta CS} + R_{\Theta SA}) \times P \qquad [K + K / W \times W = K]$$

Jeżeli kilka tranzystorów ma być zamocowanych na tym samym radiatorze, to rezystancję termiczną radiatora należy pomnożyć przez ilość tranzystorów [3].

Dla tranzystorów w obudowach których nie montuje się do radiatorów (np. TO-92) w notach podawana jest rezystancja termiczna złącze otoczenie $R_{\Theta JA}$. Wtedy obliczanie temp. złącza jest według wzoru poniżej.

$$ T_j = T_a + R_{\Theta JA} \times P \qquad [K] $$

Źródła

cieplo.txt · Last modified: 2015/12/28 21:46 by dominik