User Tools

Site Tools


buckleddrv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
buckleddrv [2016/03/13 12:37]
dominik [Driver led do lampki na biurko]
buckleddrv [2016/03/13 12:41] (current)
dominik [Driver led do lampki na biurko]
Line 19: Line 19:
 Użycie potencjometru (i jakichś rezystorów) jako zwykłego dzielnika napięcia odrzucałem z powodu zależności ustalonego napięcia progowego od napięcia zasilania. Można też było użyć "​zwykłego"​ źródła prądowego i za obciążenie użyć potencjometru,​ ale wtedy szerokość histerezy komparatora zależałaby od pozycji potencjometru,​ i na to byłaby rada w postaci rezystora pomiędzy ślizgaczem potencjometru i wejściem komparatora,​ ale nie chciało mi się już liczyć, ani sprawdzać na ile dobre to będzie, a po drugie miałem ochotę użyć własnego pomysłu. Użycie potencjometru (i jakichś rezystorów) jako zwykłego dzielnika napięcia odrzucałem z powodu zależności ustalonego napięcia progowego od napięcia zasilania. Można też było użyć "​zwykłego"​ źródła prądowego i za obciążenie użyć potencjometru,​ ale wtedy szerokość histerezy komparatora zależałaby od pozycji potencjometru,​ i na to byłaby rada w postaci rezystora pomiędzy ślizgaczem potencjometru i wejściem komparatora,​ ale nie chciało mi się już liczyć, ani sprawdzać na ile dobre to będzie, a po drugie miałem ochotę użyć własnego pomysłu.
  
-Ze starego zasilacza komputerowego miałem toroidalny rdzeń ferrytowy na który nawinąłem około 50 zwojów i posłużył on za cewkę do przekształtnika. Jaką dokładnie miał indukcyjność tego nie wiem. +Ze starego zasilacza komputerowego miałem toroidalny rdzeń ferrytowy ​(kolor żółto biały) ​na który nawinąłem około 50 zwojów i posłużył on za cewkę do przekształtnika. Jaką dokładnie miał indukcyjność tego nie wiem. Na zdjęciach niżej cewka jest schowana pod zakrętką od butelki, która to służy za stabilne mocowanie cewki.
  
 ===== Zdjęcia ===== ===== Zdjęcia =====
buckleddrv.txt · Last modified: 2016/03/13 12:41 by dominik