User Tools

Site Tools


audioamp2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
audioamp2 [2016/03/12 20:13]
dominik [Wzmacniacz]
audioamp2 [2016/03/12 20:15] (current)
dominik [Wzmacniacz (końcówka mocy)]
Line 40: Line 40:
   - Inne wartości elementów pasywnych, na potrzeby innego napięcia zasilania i mniejszej mocy.   - Inne wartości elementów pasywnych, na potrzeby innego napięcia zasilania i mniejszej mocy.
   - Podkówka RV2 służąca do dostosowania spoczynkowego napięcia wyjściowego,​ tak żeby było jak najbliżej 0. Mowa oczywiście o sytuacji przy braku sygnału.   - Podkówka RV2 służąca do dostosowania spoczynkowego napięcia wyjściowego,​ tak żeby było jak najbliżej 0. Mowa oczywiście o sytuacji przy braku sygnału.
-  - Stopień wzmacniający z uziemionym emiterem (tranzystor Q4) jest obciążony ze źródła prądowego (Q7) a nie poprzez bootstrap, moje rozumowanie było takie: brak dodatniego sprzężenia zwrotnego oznacza mniejsze prawdopodobieństwo jakichś niechcianych oscylacji.+  - Stopień wzmacniający z uziemionym emiterem (tranzystor Q4 na schemacie poniżej) jest obciążony ze źródła prądowego (Q7) a nie poprzez bootstrap, moje rozumowanie było takie: brak dodatniego sprzężenia zwrotnego oznacza mniejsze prawdopodobieństwo jakichś niechcianych oscylacji.
   - Do ustalenia prądu spoczynkowego użyłem dwóch diod (jedna schottky) i podkówki, zamiast układu mnożnika Ube. Suma spadku na diodach to około 1 V, a ponieważ spadek na rezystorze R9 musi wynosić równowartość spadku na przewodzącej diodzie, a prąd emitera Q7 jest w przybliżeniu równy do prądu kolektora, to rezystancja 100 Ohm da maksymalnie ten sam spadek napięcia. Biorąc pod to pod uwagę do podkówka RV3 reguluje spadek napięcia od 1 V do 1,6 V. Gdybym miał podkówki 50 Ohm to nadały by się tam lepiej.   - Do ustalenia prądu spoczynkowego użyłem dwóch diod (jedna schottky) i podkówki, zamiast układu mnożnika Ube. Suma spadku na diodach to około 1 V, a ponieważ spadek na rezystorze R9 musi wynosić równowartość spadku na przewodzącej diodzie, a prąd emitera Q7 jest w przybliżeniu równy do prądu kolektora, to rezystancja 100 Ohm da maksymalnie ten sam spadek napięcia. Biorąc pod to pod uwagę do podkówka RV3 reguluje spadek napięcia od 1 V do 1,6 V. Gdybym miał podkówki 50 Ohm to nadały by się tam lepiej.
  
audioamp2.txt · Last modified: 2016/03/12 20:15 by dominik