User Tools

Site Tools


audioamp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
audioamp [2016/02/19 21:02]
dominik [Moc wydzielana na tranzystorze]
audioamp [2016/02/25 20:39] (current)
dominik [Wzmacnianie sygnału]
Line 99: Line 99:
 Wyjście z komputera zmierzone przy sygnale 50 Hz na pełnej głośności ma wartość 1.25 VRMS. Jest to mniej więcej tyle co podaje wiki w temacie [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Line_level|poziomu linii]] dla sprzętu "​pro"​. ​ Wyjście z komputera zmierzone przy sygnale 50 Hz na pełnej głośności ma wartość 1.25 VRMS. Jest to mniej więcej tyle co podaje wiki w temacie [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Line_level|poziomu linii]] dla sprzętu "​pro"​. ​
  
 +[[volumecontrol|Regulacja głośności]]
 ===== Części pozostałe ===== ===== Części pozostałe =====
  
audioamp.txt · Last modified: 2016/02/25 20:39 by dominik